Rocznik 1999

Rocznik 1999 – trener Albert Połubiński                                                                            

99'