STATUT

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „Lechia” Dzierżoniów (skrót: „UKS” Lechia Dzierżoniów), zwany dalej „Klubem”.