WALNE ZEBRANIE


Zarząd UKS Lechia Dzierżoniów informuje, że w dniu 22.06.2017 roku o godz 19 30 I termin,( drugi termin 19 45 ) w budynku Lechii Dzierżoniów ul. Wrocławska 47, 58-200 Dzierżoniów odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu za rok 2016, na które bardzo serdecznie zapraszamy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
                                                                                                                              Prezes UKS Lechia Dzierżoniów
                                                                                                                               Sylwia Ganowicz-Kotus

PORZĄDEK OBRAD
Zebrania Sprawozdawczego Członków UKS Lechia Dzierżoniów za rok 2016, zwołanego w dniu 22 czerwca 2017 r, o godz. 19 30 -I termin, o godz. 19 45 – II termin
1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia UKS Lechia Dzierżoniów oraz przywitanie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia , uczestników Walnego Zebrania i zaproszonych gości – Prezes Sylwia Ganowicz-Kotus
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
4. Powołanie komisji – Przewodniczący obrad
a) mandatowej
b) uchwał i wniosków
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu UKS Lechia ,w tym sprawozdania finansowego.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący komisji.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawy różne
11. Przyjęcie uchwał i wniosków
13. Zakończenie zebrania