Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS Lechia Dzierżoniów

                                                                         Dzierżoniów 04.05.2015

 

                         O G Ł O S Z E N I E

Zarząd UKS Lechia Dzierżoniów informuje , że w dniu 19.05.2015 roku o godz.20 00 ( drugi termin 20 15 ) w budynku Lechii Dzierżoniów ul. Wrocławska 47 58-200 Dzierżoniów odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014, na które bardzo serdecznie zapraszamy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 

                                                                                       Prezes

                                                                        UKS Lechia Dzierżoniów

                                                                         Sylwia Ganowicz-Kotus 

 

                     PORZĄDEK OBRAD 

Zebrania Sprawozdawczego Członków UKS Lechia Dzierżoniów za rok 2014 zwołanego w dniu 19 maja 2015 r, o godz. 20 00 -I termin, o godz. 20 15 – II termin

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia UKS Lechia Dzierżoniów za rok 2014 oraz przywitanie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia , uczestników Walnego zebrania i zaproszonych gości – Prezes Sylwia Ganowicz-Kotus

2.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad- Wiceprezes Hubert Zarzycki

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad – Prezes Sylwia Ganowicz-Kotus

4. Powołanie komisji – Przewodniczący obrad

a) mandatowej

b) uchwał i wniosków

c) skrutacyjnej /w przypadku głosowania tajnego/

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu UKS Lechia za rok 2014 , w tym sprawozdania finansowego- Prezes Sylwia Ganowicz-Kotus

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zebraniu Członków – Prezes Sylwia Ganowicz-Kotus

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący komisji Jarosław Rudnicki

8. Dyskusja nad sprawozdaniem

9. Sprawy różne

10. Przyjęcie uchwał i wniosków

11. Zakończenie zebrania